หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | แนวปฏิบัติในการนัดหมายผู้บริหาร )

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 

 

 

 

 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,021,258  คน
ผู้ชมออนไลน์   4