หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา
ประธานกรรมการ

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   1.นายสันติภาพ อินทรพัฒน์    รองประธานกรรมการ คนที่ 1
   2.ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท รองประธานกรรมการ คนที่ 2
   3.นายสมชัย ฉัตรพัฒศิริ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
   4.รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้มีอาวุโสที่สุด กรรมการ
   5. อัยการจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
   6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
   7. นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
   8. ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง กรรมการ
   9. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ กรรมการ
   10. นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง            กรรมการ
   11.นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ   กรรมการ
   12. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ  กรรมการ
   13. ร.ต.ท.นิรันดร์ ยศพล  กรรมการ
   14. นายสายันห์ วสุธาสวัสดิ์ กรรมการ
   15. นายอมต ภาพิบูลสถาพร      กรรมการ
   16. ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์                     กรรมการ
   17. นายสมพร ซึ้งไพศาลกุล      กรรมการ
   18. นายกุลเทพ ซื่อเจริญกิจ                 กรรมการ
   19. นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล กรรมการ
   20. นายปราสาท วิทยาภัทร์ กรรมการ
   21. นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช กรรมการ
   22. ดร.นิคม ชมภูหลง กรรมการ
   23. นายณรงค์ แสนโกษา กรรมการ
   24. นายนันทภพ ป้องจันทร์     กรรมการ
   25. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย (รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ) กรรมการและเลขานุการ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,576,103  คน
ผู้ชมออนไลน์   4