หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
เอกสารแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556
   
 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
::  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ::  คณะพยาบาลศาสตร์
::  คณะศึกษาศาสตร์ ::  คณะเภสัชศาสตร์
::  คณะการบัญชีและการจัดการ ::  คณะสาธารณสุขศาสตร์
::  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ::  คณะแพทศาสตร์
::  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ::  คณะสัตวแพทยศาสตร์
::  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
::  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
::  คณะวิทยาศาสตร์  
::  คณะเทคโนโลยี  
::  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
::  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
::  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
::  คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,752,798  คน
ผู้ชมออนไลน์   3