หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
 
  ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพ...
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเ...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสน...
  รางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 25...
  รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการกา...
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและใ...
  มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึก...
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการบริหารค...
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานแล...
 
  มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562
  มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเอง
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างบทบาทนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  (อ่าน 44)
ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 35)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ The 4th International Agro-Industry Short Course Program 2019 (AISC 2019) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)  (อ่าน 33)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนอบรม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (อ่าน 87)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน The Trendhim Scholarship   (อ่าน 82)
ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 47)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 126)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference Modern Applied Sciences, Engineering and Technology Application 2019 (ICMASET 2019) ณ Bayview Beach Resort เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานในวันที่ 12 กันย  (อ่าน 81)
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2562  (อ่าน 57)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 17) 
คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 30) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  (อ่าน 26) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 113)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 58)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน The Trendhim Scholarship   (อ่าน 82)
ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 47)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 126)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 - 30 กรกฎาคม 2562   (อ่าน 343)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1/2562  (อ่าน 139)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562)  (อ่าน 97)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกลิงค์ที่นี่ >> https://bit.ly/2ICFKAU  (อ่าน 235)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Science (Teaching of Mathematics) ณ The School of Mathematical Sciences, University Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 50)
นิสิตที่สั่งจอง ชุดนิสิต และเครื่องหมายนิสิต ทางระบบออนไลน์ หากนิสิตต้องการจะเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้ที่อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  (อ่าน 143)
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 424)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ จาก TCAS รอบที่ 1-5 ตรวจร่างกายพร้อมกันนะ  (อ่าน 64)
รายละเอียดวันรายงานตัว สวมชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต (ตามสะดวก) ***ส่งเอกสารรายงานตัว (TCAS รอบที่ 3-5)*** วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารค  (อ่าน 64)
ปฏิทินกิจกรรม สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 72)
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 424)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 2045)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวปฏิทินการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 17) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 113)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 81)
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 159)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 205)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 35)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ The 4th International Agro-Industry Short Course Program 2019 (AISC 2019) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)  (อ่าน 33)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 52)
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand  (อ่าน 116)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 92)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,367,830  คน
ผู้ชมออนไลน์   18
 
Logo Msu