หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)
 
  ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา...
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ...
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์แ...
มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 1/2564
 
  มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม
  มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภ...
  อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวงกลองยาวศิ...
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2564
 
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
  ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล)
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ แจ้งการให้บริการในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รอบใหม่  (อ่าน 31)
สำนักวิทยบริการ แจ้งวิธีการตรวจสอบและบันทึกประวัติการยืมหนังสือ ทำได้ง่าย ๆ รู้ไว้ได้ประโยชน์  (อ่าน 14)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่14) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 787)
สำนักวิทยบริการ แนะนำเทคนิค การเปิดเอกสารไฟล์ PDF วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ มมส  (อ่าน 16)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! โครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล U Power Digital Idea Challenge Season 5  (อ่าน 27)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)  (อ่าน 112)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)  (อ่าน 86)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท Radboud Scholarship Programme ณ Radboud University ประเทศเนเธอร์แลนด์  (อ่าน 68)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโท University Twente Scholarship ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  (อ่าน 40)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Zhejiang University Scholarship for International Postgraduate Students ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 61)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทอผ้า จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 65)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 142)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 121)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! โครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล U Power Digital Idea Challenge Season 5  (อ่าน 27)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 (ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 220,000 บาท)  (อ่าน 23)
โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอปี 12 ในหัวข้อ : ความสุขของชาวหอใน  (อ่าน 25)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท Radboud Scholarship Programme ณ Radboud University ประเทศเนเธอร์แลนด์  (อ่าน 68)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโท University Twente Scholarship ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 61)
โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน, รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 17)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 142)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 121)
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 225)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ แจ้งการให้บริการในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รอบใหม่  (อ่าน 31)
สำนักวิทยบริการ แจ้งวิธีการตรวจสอบและบันทึกประวัติการยืมหนังสือ ทำได้ง่าย ๆ รู้ไว้ได้ประโยชน์  (อ่าน 14)
สำนักวิทยบริการ แนะนำเทคนิค การเปิดเอกสารไฟล์ PDF วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ มมส  (อ่าน 16)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! โครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล U Power Digital Idea Challenge Season 5  (อ่าน 27)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 (ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 220,000 บาท)  (อ่าน 23)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,524,809  คน
ผู้ชมออนไลน์   9
 
Logo Msu