หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 
  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้ที่สนใ...
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,000 ชุด ให้กับ 3 โรงพยาบาล
 
  พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท) บริจาคเงิน ...
  บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) พ...
  ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
 
  มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันง...
  มมส ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศา...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์ฟาร์ม...
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
 
  มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรม และ Smart Farm
  มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12 แบบ New Normal
  วีดิทัศน์แนะนำ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ภายใต้หัวข้อ : วิถีใหม่ หัวใจวิทย์  (อ่าน 13) 
เปิดสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไป  (อ่าน 20) 
สำนักวิทยบริการ เชิญมาจุดประกายความคิดของคุณที่ห้องสมุดกันเถอะ  (อ่าน 5) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564  (อ่าน 178)
สำนักวิทยบริการ เสิร์ฟความรู้ถึงบ้าน ด้วยบริการจัดส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์ (Book Delivery by Post)  (อ่าน 20)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิวัดศรีสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท ประเภททุนรายครั้ง  (อ่าน 3) 
เปิดรับสมัครขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 80)
เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 42)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (Fast Track)  (อ่าน 112)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทุมุ่งเป้า งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน 106)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 28) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 47)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการฯ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 53)
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 95)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 28) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 47)
สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS ภายใต้ Office of the CEO นครหลวงเวียงจันทน์  (อ่าน 16)
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 95)
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 506)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,830,815  คน
ผู้ชมออนไลน์   11
 
Logo Msu