หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง
 
  ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำ...
  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60
  ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชา...
รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2560
 
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
  รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
  รางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า
ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
 
  มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ปลูกดอกดาวเรือง
  มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Newcastle University
  มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง ร...
 
  มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  VOICE OF MSU : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
  MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.1)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 26) 
ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 21) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60 ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 33) 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  (อ่าน 29)
ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 41)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 74/2560  (อ่าน 18) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 73/2560  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะแพทยศาสตร์) จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 72/2560  (อ่าน 80) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 71/2560  (อ่าน 21) 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 54)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)  (อ่าน 58)
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา : ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 88)
ขอเชิญชวนนิสิต มมส ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการถลางมหานคร เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อใช้ในโครงการใน Theme ศิลปะวัฒนธรรมไทย นักศึกษาสามารถชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศน  (อ่าน 128)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017  (อ่าน 262)
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ  (อ่าน 408)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 74/2560  (อ่าน 18) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 73/2560  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะแพทยศาสตร์) จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 72/2560  (อ่าน 80) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 71/2560  (อ่าน 21) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร  (อ่าน 45)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60 ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 33) 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  (อ่าน 29)
ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 41)
ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9  (อ่าน 32)
สำนักวิทยบริการ มมส แนะนำช่องทางลัดสู่บริการห้องสมุด  (อ่าน 28)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,877,300  คน
ผู้ชมออนไลน์   1