หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตเข้าโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผล...
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยว...
  ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหา...
รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
 
  รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูต...
  บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเ...
  รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ
 
  กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมพิจารณาผู้ผ่านการคั...
  กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 3...
  กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 3...
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย”...
 
  MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2561
  สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 19) 
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา (ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาต  (อ่าน 49)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 130)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)  (อ่าน 50)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 126)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม Transform MedEd 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ Lee Kong Chian School of Medicine ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 8) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  (อ่าน 9) 
ขอเชิญผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม Emerging Materials and Nanotechnology ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ Avani Atrium Bangkok กรุงเทพฯ   (อ่าน 7) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม World Education Congress & Global Awards ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ Taj Lands End เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย   (อ่าน 8) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 19) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน Economix Global Economics Challenges ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia หมดเขตวันที่ 19 สิงหาคม 2561  (อ่าน 18)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐ (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 15)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 (Franco-Thai Mobility Programme) ส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  (อ่าน 15)
ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 15)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference of Mathematical Science and Technology 2018 (MathTech 2018) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ Hotel Equatorial Penang ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 16)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 96) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)  (อ่าน 39) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 107)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 114)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค  (อ่าน 105)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

สำหรับผู้สมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้ศึกษากำหนดการ/ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 94) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 130)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)  (อ่าน 50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ระบบปกติ และระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561  (อ่าน 338)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 96) 
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 114)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค  (อ่าน 105)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 76)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ครั้งที่ 63/2561  (อ่าน 105)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  (อ่าน 9) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 19) 
ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 15)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Turkish Language Program for Public Officials and Academicians) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี   (อ่าน 18)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรอบรม Nanofabrication Technologies ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ Indian Institute of Science, Bangalore ประเทศอินเดีย   (อ่าน 15)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและศูนย์ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Smart Start Idea by GSB Start up)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา (ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาต  (อ่าน 49)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 126)
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม  (อ่าน 268)
สำนักวิทยบริการขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจและขอเชิญทดลองใช้งาน  (อ่าน 140)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,547,939  คน
ผู้ชมออนไลน์   8
 
Logo Msu Msu 50