หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 
  ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ...
  ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร ...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
รางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบโครงการ PGD I...
  รางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้...
ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ IT JOB FAIR 201...
  มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูต...
  งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานส...
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ...
 
  มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
  ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองสากล (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2019: MSU-GCC 2019) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Facebook “MSU Student News”  (อ่าน 11) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก AIMS Postdoctoral Research Fellows Program   (อ่าน 17) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น FPT-UBD Innovation Lab 16-Week Software Development Training Programme ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุ  (อ่าน 7) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงจีน 2019 Chinese Song Singing Competition-Thailandวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย   (อ่าน 35) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering ณ Aston Hotel Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรอบที่ 3 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 13) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น FPT-UBD Innovation Lab 16-Week Software Development Training Programme ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุ  (อ่าน 7) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering ณ Aston Hotel Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรอบที่ 3 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 13) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference on Business, Economic and Finance (ICBEF) 2019 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 6) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 3rd International Conference on Computational Fluid Dynamics in Research and Industry (CFDRI 2019) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2562  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3/2562  (อ่าน 7) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก AIMS Postdoctoral Research Fellows Program   (อ่าน 17) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 14)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 47)
เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรใช้แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 47)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562 The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for ALL” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพฯ (หมดเขตวันที่   (อ่าน 26)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  (อ่าน 16) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 15) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 25) 
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Information Systems Assistant, G6 (เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ประจำกรุงเทพมหานคร) (หมดเขต  (อ่าน 30)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 48)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก AIMS Postdoctoral Research Fellows Program   (อ่าน 17) 
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1/2562  (อ่าน 33)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทรายใหม่ (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 52)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 38)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 14)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) รอบ 2  (อ่าน 85)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทนักเรียนพิการ)  (อ่าน 118)
เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C (March-May Application  (อ่าน 147)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริยญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่1 การรับด้วย Portfolio )  (อ่าน 376)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร(พ.บ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 376)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 15) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 25) 
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Information Systems Assistant, G6 (เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ประจำกรุงเทพมหานคร) (หมดเขต  (อ่าน 30)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 48)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 242)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น FPT-UBD Innovation Lab 16-Week Software Development Training Programme ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุ  (อ่าน 7) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering ณ Aston Hotel Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรอบที่ 3 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 13) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference on Business, Economic and Finance (ICBEF) 2019 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 6) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 3rd International Conference on Computational Fluid Dynamics in Research and Industry (CFDRI 2019) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2562  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 56)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองสากล (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2019: MSU-GCC 2019) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Facebook “MSU Student News”  (อ่าน 11) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงจีน 2019 Chinese Song Singing Competition-Thailandวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย   (อ่าน 35) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นเรื่อง “ตามรอยคำที่พ่อสอน”   (อ่าน 10)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DLPW Mascot contest) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   (อ่าน 9)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 14)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,286,488  คน
ผู้ชมออนไลน์   5
 
Logo Msu Msu 50