หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi
 
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิท...
  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักย...
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแ...
รางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101
 
  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย...
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ...
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
สถาบันขงจื่อ มมส จัดปาฐกถา หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (เส้นทางสายไหม) กับประเทศไทย
 
  มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจาก Akita Mina...
  มมส จัดประชุมสรุปผลงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิ...
  มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถ รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 25...
เปิดแล้ว....สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส จำหน่ายสินค้า ...
 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ
  มมส เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  มมส เตรียมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการรักษ์โลก ...เชิญชวน พับถุงใส่ยาจากกระดาษรีไซเคิล  (อ่าน 9) 
แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 (เกิดในระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560)  (อ่าน 13) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ประกาศ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 13) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งรายชื่อบุตรบุคลากรที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับอนุบาล 1 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (กรณีนักเรียนใหม่)  (อ่าน 14) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2563)  (อ่าน 11) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าโครงการสัมมนา 6TH Microbiome R&D & Business Collaboration co-located with the 5 Probiotics & Prebiotics Congress ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ณ The Regent Taipei Hotel ประเทศไต้หวัน   (อ่าน 13) 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.ศธ.)  (อ่าน 18) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุม 5th Global Entrepreneurial Youth Conference (GEYC2019) ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562 ณ University of Macau (UMES) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 12) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ อบรมศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น อาหารว่างไทย และขนมไทยโบราณหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  (อ่าน 136)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 182)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครแข่งขันเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 25) 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 61) 
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ATP – Republic of Korea Scholarship Programme 2562 (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 116)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  (อ่าน 139)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  (อ่าน 108)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 66/2562  (อ่าน 114) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 67/2562   (อ่าน 66)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3/2562)  (อ่าน 62)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 114)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 65/2562  (อ่าน 134)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 688 รายการ (ครั้งที่ 2) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 5) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๒๑๑๐๐๐๘๓๓๗) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (อ่าน 26) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๒๑๑๐๐๐๕๒๐๓) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (อ่าน 40)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๒๑๑๐๐๐๕๒๐๙) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (อ่าน 38)
การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 6/2563 จำนวน 5 รายการ (โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม ครั้งที่ 2)  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครแข่งขันเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 25) 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 29) 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 26) 
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ATP – Republic of Korea Scholarship Programme 2562 (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 116)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  (อ่าน 139)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ “International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology” ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 16) 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน Good students with Learning Project)  (อ่าน 1796)
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (ในแต่ละรอบ)  (อ่าน 913)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562  (อ่าน 469)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 66/2562  (อ่าน 114) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 67/2562   (อ่าน 66)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 114)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 65/2562  (อ่าน 134)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2562  (อ่าน 74)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าโครงการสัมมนา 6TH Microbiome R&D & Business Collaboration co-located with the 5 Probiotics & Prebiotics Congress ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ณ The Regent Taipei Hotel ประเทศไต้หวัน   (อ่าน 13) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุม 5th Global Entrepreneurial Youth Conference (GEYC2019) ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562 ณ University of Macau (UMES) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 12) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ อบรมศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น อาหารว่างไทย และขนมไทยโบราณหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  (อ่าน 136)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 182)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 197)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการรักษ์โลก ...เชิญชวน พับถุงใส่ยาจากกระดาษรีไซเคิล  (อ่าน 9) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2563)  (อ่าน 11) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 8) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าโครงการสัมมนา 6TH Microbiome R&D & Business Collaboration co-located with the 5 Probiotics & Prebiotics Congress ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ณ The Regent Taipei Hotel ประเทศไต้หวัน   (อ่าน 13) 
เชิญชวนนิสิต และบุคลากรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water จะขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2562 ณ Universitas Airlangga เมืองซูราบายา และ Diponegoro University เมืองเซอมารัง ประเทศ  (อ่าน 6) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,655,114  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu