หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
- - - ไม่มีข้อมูลข่าว - - -
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติฟรีสไตล์
 
  รางวัล วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จากการประชุมวิชาการ...
  รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
มมส จัดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
 
  รายการเวทีชุมชน ทาง NBT สัมภาษณ์สด เรื่องศูนย์การเ...
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธีเททองพระพุทธรูปปางพยาบา...
  มมส ร่วมประชุมเสวนา เวทีปฏิรูปประเทศด้วยวิทยาศาสตร...
มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ครั้งที่ 3...
 
  มมส ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช เจ้าเมืองมหาสารคาม
  มมส จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
  มมส จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเขียนแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

เชิญชวนนักเรียน และนิสิตเข้าร่วมสมัครการแข่งขันในโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2557  (อ่าน 21) 
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง  (อ่าน 18) 
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานการออกแบบเสื้อยืดเพื่อเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 7 : คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 215,000 บาท กับ กรมสรรพากร  (อ่าน 15) 
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมในโครงการค่ายธรรม(ะ)...ทันที รุ่น 3 อีกครั้งที่ค่ายธรรมะจะเป็นมากกว่าการนั่งสมาธิ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 58) 
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมสมัครในโครงการจับมือเพื่อนทำกิจกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท กับ BeeTalk University Club Competition  (อ่าน 35) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญชวนนักเรียน และนิสิตเข้าร่วมสมัครการแข่งขันในโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2557  (อ่าน 21) 
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานการออกแบบเสื้อยืดเพื่อเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 7 : คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 215,000 บาท กับ กรมสรรพากร  (อ่าน 15) 
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมในโครงการค่ายธรรม(ะ)...ทันที รุ่น 3 อีกครั้งที่ค่ายธรรมะจะเป็นมากกว่าการนั่งสมาธิ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 58) 
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมสมัครในโครงการจับมือเพื่อนทำกิจกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท กับ BeeTalk University Club Competition  (อ่าน 35) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  (อ่าน 914)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 67) 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 19/2557 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 23) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 290)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์  (อ่าน 134)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน  (อ่าน 51)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาซื้อสายอากาศส่งสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของกองคลังและพัสดุ  (อ่าน 9) 
เปิดสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 10) 
เปิดสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บยา พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 13) 
เปิดสอบราคาซื้อชั้นเก็บยาขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ม.x2.5ม.x0.6ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชั้น ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 7) 
เปิดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว จำนวน 1 งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 16) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,041,230  คน
ผู้ชมออนไลน์   6  คน