หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education และ Office365 for Education
 
  เชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการจั...
  นิเทศฯ ม.มหาสารคาม...เชิญชมชมฟรี !! เปิดม่านละคอนเ...
  ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการ MBS Festival 2016
รางวัลชนะเลิศกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558
 
  รางวัลแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี
  รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
  รางวัลการแข่งขัน TDCC 2016 รอบภูมิภาคเหนือ
มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.สร้างรากฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
 
  คณะหน่วยงาน ภายใน มมส ร่วมแสดงความยินดี อธิการบดีม...
  มมส ร่วมพิธีเปิดและ MOU เครือข่ายศูนย์ความหลากหลาย...
  มมส ประชุมเตรียมงานสืบสานงานเทศน์มหาชาติ บุญเดือน ...
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งท...
 
  รายการ เก็บตก มมส (5 กุมภาพันธ์ 2559)
  มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา”
  มมส MOU การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรครีมนวดเท้าจากน้ำมันไพล”
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา

เปิดรับสมัครชมรมและกลุ่มนิสิต สังกัดองค์การนิสิต เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการชมรมและกลุ่มนิสิต สังกัดองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2558 - 2559 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผลงาน ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  (อ่าน 1) 
ขอเชิญชาว Thailand Active Citizen รีบตั้งหลักคิดสร้างสรรค์โครงการดีๆ ไปกับนิตยสาร a day และ สสส. โครงการ THE HERO SEASON 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก  (อ่าน 126)
เชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  (อ่าน 118)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วัดถ้ำกลองเพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (อ่าน 73)
นิเทศฯ ม.มหาสารคาม...เชิญชมชมฟรี !! เปิดม่านละคอนเวที ครั้งที่14  (อ่าน 49)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เปิดรับสมัครชมรมและกลุ่มนิสิต สังกัดองค์การนิสิต เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการชมรมและกลุ่มนิสิต สังกัดองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2558 - 2559 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผลงาน ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  (อ่าน 1) 
ขอเชิญชาว Thailand Active Citizen รีบตั้งหลักคิดสร้างสรรค์โครงการดีๆ ไปกับนิตยสาร a day และ สสส. โครงการ THE HERO SEASON 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก  (อ่าน 126)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วัดถ้ำกลองเพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (อ่าน 73)
นิเทศฯ ม.มหาสารคาม...เชิญชมชมฟรี !! เปิดม่านละคอนเวที ครั้งที่14  (อ่าน 49)
ขอเชิญนิสิตร่วมโครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน ช่อดอกไม้วาเลนไทน์และรับปริญญา วันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มมส  (อ่าน 100)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  (อ่าน 118)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016)  (อ่าน 94)
ขอเชิญนิสิตและบุคลกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Google apps for Education และ Office365 for Education  (อ่าน 236)
เชิญร่วมนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย เพื่อสานสร้างความรู้ความเข้าใจ และการร่วมมือระหว่างกันของสถาบันการศึกษาศิลปะและศิลปินอาเซียน กลุ่ม CLMTV  (อ่าน 171)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ทุนการศึกษาโตชิบา เรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ระดับชั้นอาชีวศึกษา และปริญญาตรี  (อ่าน 64)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016)  (อ่าน 94)
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 120)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี   (อ่าน 178)
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ โครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประจำปีการศึกษา 2560 (เป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัด)  (อ่าน 383)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 0) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 35) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 334)
กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต)  (อ่าน 184)
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 158)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 4) 
เปิดสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบไฟ แอลอีดี ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 10 กล้อง พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 9) 
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน กรณีชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 103)
เปิดสอบราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 390 ตัว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 53)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ  (อ่าน 68)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,327,663  คน
ผู้ชมออนไลน์   Useronline Database INSERT Error