หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญร่วมเชียร์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนคร...
  ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยา...
  เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบ...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
 
  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thai...
  รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนัก...
  รางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแ...
มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563
 
  นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลการนำเสนอผลงานใน...
  มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ...
  มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของมหาวิทยาลัยกับกา...
มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ...
 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม”
  มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
  มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (อ่าน 2) 
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการประกวดโครงการร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา (Yong Energy research Showcase:YES) รอบชิงชนะเลิศ  (อ่าน 1) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนา International Conference on Active Learning in Engineering Education (PAEE/ALE’ 2020) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (หมดเขตรับผลงานวันที่ 1 มีนาคม 2563)  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The 6th Youth Leadership Workshop on Global Citizenship Education (GCED) 2020 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563)  (อ่าน 7) 
เชิญชวนนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าฝึกงานในตำแหน่ง นักแปล และ กราฟิก ดีไซเนอร์ กับ Sony Music Thailand   (อ่าน 6) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนา International Conference on Active Learning in Engineering Education (PAEE/ALE’ 2020) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (หมดเขตรับผลงานวันที่ 1 มีนาคม 2563)  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The 6th Youth Leadership Workshop on Global Citizenship Education (GCED) 2020 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม iThesis วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 5) 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 19) 
ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนา International Conference on Active Learning in Engineering Education (PAEE/ALE’ 2020) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (หมดเขตรับผลงานวันที่ 1 มีนาคม 2563)  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Solar Decathlon China (SDC) 2021 ณ มลฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  (อ่าน 8) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Newton Mobility Grants ทุนสนับสนุนให้กับ อาจารย์หรือนักวิจัย ในสาขา Natural Science (รับสมัครวันที่ 15 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 20) 
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 36)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนิสิตเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 52)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563)  (อ่าน 40) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563)  (อ่าน 90)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 72)
กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา  (อ่าน 147)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2563  (อ่าน 132)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกวดราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 1) 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาการศึกษา จำนวน 6 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 2) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๓๐๒๐๐๑๓๘๐๘) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  (อ่าน 16) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๓๐๒๐๐๑๐๙๕๙) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  (อ่าน 22) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๖๓๐๒๐๐๐๖๓๖๘) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  (อ่าน 32)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Solar Decathlon China (SDC) 2021 ณ มลฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  (อ่าน 8) 
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนิสิตเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 52)
เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 48)
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมสมัครทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  (อ่าน 30)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2563)  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS MSU รอบที่ 2 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ)  (อ่าน 521)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  (อ่าน 139)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563 เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2563 นี้  (อ่าน 848)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15  (อ่าน 185)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 137)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เชิญชวนนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าฝึกงานในตำแหน่ง นักแปล และ กราฟิก ดีไซเนอร์ กับ Sony Music Thailand   (อ่าน 6) 
เชิญชวนนิสิตผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 11) 
เชิญชวนนิสิตที่กำลังในหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ณ National Taipei University of Technology   (อ่าน 21)
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในโครงการสร้างโอกาสและการทำฝันให้เป็นจริง  (อ่าน 49)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 55)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563)  (อ่าน 40) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563)  (อ่าน 90)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 72)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2563  (อ่าน 132)
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด (บ้านชายนันท์) เปิดรับสมัครจำนวนหลายอัตรา (ประจำที่ สำนักงานใหญ่ อ.บรบือ)   (อ่าน 147)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 19)
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st Ramathibodi - UCLA Joint Conference and 5th Bangkok International Congenital Cardiology Symposium   (อ่าน 16)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 32)
ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อ่าน 37)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (อ่าน 2) 
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการประกวดโครงการร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา (Yong Energy research Showcase:YES) รอบชิงชนะเลิศ  (อ่าน 1) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Solar Decathlon China (SDC) 2021 ณ มลฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  (อ่าน 8) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ ESPRIEX Business Model Competition and Business Conference Asia Pacific 2020 ณ University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตลงทะเบียนและนำส่งผลงานนำเสนอวันที่ 20 มีนาคม 2563)  (อ่าน 3) 
ผังการจัดขบวนแห่ผะเหวดสันดร 13 กัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในส่วนคณะ/หน่วยงานแต่ละกัณฑ์)  (อ่าน 10) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,853,590  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu