หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
 
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรร...
  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป ...
  ขอเชิญบุคลากร มมส เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ค...
รางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
 
  รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องใน...
  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
  ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ...
มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุ...
  ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ...
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
ห้องข่าวเยาวชน : มมส.แปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ...
 
  เช้านี้ที่หมอชิต : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง 7 (20 ต.ค. 59)
  ข่าวรอบวัน : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง Workpoint News (20 ต.ค. 59)
  ข่าวด่วนมาแรง : นิสิตแปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ช่อง Thairath TV (19 ต.ค. 59)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

การชะลอการขอสมัครรับทุนจากกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย  (อ่าน 25)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 69)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 275)
ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 230)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 375)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 100/2559  (อ่าน 30) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 99/2559  (อ่าน 26) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2559  (อ่าน 21) 
งานการประชุม กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 47) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทอผ้า  (อ่าน 27) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 81 รายการ ของคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 11) 
เปิดสอบราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ระบบ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  (อ่าน 18)
เปิดสอบราคาซื้อชุดทดสอบการให้กำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 23)
เปิดสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง คณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 41)
เปิดสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบไฟ LED ชนิด 2 กระบอกตา พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 49)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 69)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 275)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 375)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส สมัครรับทุนปริญญาโททางด้าน Innovation and Business and Mechatronics จาก University of Southern Denmark   (อ่าน 274)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส สมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017  (อ่าน 334)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 100/2559  (อ่าน 30) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 99/2559  (อ่าน 26) 
งานการประชุม กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 47) 
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 47)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 72-2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (อ่าน 55)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,058,396  คน
ผู้ชมออนไลน์   5