หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (จามรี 11) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
 
  โครงการ วมว. SCIUS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 4
  ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่...
  เชิญร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีกา...
รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ฉลองครบรอบ 150 ปี
 
  รางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
  รางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ
  รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 34
มมส จับมือทุกภาคส่วน เชิญชวน : คัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม
 
  MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2015
  วิทยาลัยการเมือง มมส จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวั...
  NBT สัมภาษณ์สด มมส คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะ...
ม.มหาสารคาม ร่วมรำฉลอง 150 ปี มหาสารคาม
 
  NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ ครั้งที่ 8
  ม.มหาสารคาม จัดงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 11
  ม.มหาสารคาม จัดโครงการค่ายผู้นำสากล (Global Leadership Camp)
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 7) 
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558   (อ่าน 51) 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการไหว้ครู - ครอบครู ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558   (อ่าน 34) 
งดการเรียนการสอน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 123)
เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10  (อ่าน 52)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 7) 
ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ : งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  (อ่าน 44)
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ : สร้างแบนด์อย่างไรให้ติดตลาดกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและอาหารไทย (ระยะสั้น เสาร์-อาทิตย์) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (แก้ไข)  (อ่าน 158)
เชิญร่วมงานสัมมนา 3W+CPPE Expo 2016  (อ่าน 292)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 124)
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนแผนไทย  (อ่าน 41)
คณะแพทยศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน (คลีนิก) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 46)
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 168)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 93)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 6) 
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558  (อ่าน 13) 
ประกาศผลการจัดหาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบมีลิขสิทธิ์ (ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 1 งาน ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 11)
เปิดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารชั้น 1 จำนวน 1 งาน ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน 21)
เปิดสอบราคาซื้อชุดทดลองระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,924,002  คน
ผู้ชมออนไลน์   3