หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)
 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ รูปแบบออ...
  ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการร...
  โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/256...
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS
 
  รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา...
  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ...
  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย...
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal
 
  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะแพทยศาสต...
  ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานก...
ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
  มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 5-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (Evolution from Sea to Land)  (อ่าน 11) 
งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 10) 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย - คลิปวิดีโอ พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นดควิด เนื่องในวันผู้สุงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564  (อ่าน 92) 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ความประทับใจในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (อ่าน 90) 
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Online Book Fair 2021  (อ่าน 13) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 124)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 54)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 148)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 54)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564)  (อ่าน 93)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 185)
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 291)
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 3172)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย - คลิปวิดีโอ พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นดควิด เนื่องในวันผู้สุงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564  (อ่าน 92) 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ความประทับใจในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (อ่าน 90) 
หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (อ่าน 21)
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  (อ่าน 21)
หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการและทำแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,613,616  คน
ผู้ชมออนไลน์   13
 
Logo Msu