หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรั...
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจ...
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด MV เสรีภาพ เสรีเพลง
 
  รางวัลการแข่งขันจากการประกอบอาหาร FOOD and HOTELEX...
  รางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ในสาขา วิจัยแล...
  รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557
มมส ต้อนรับ นิสิต จาก University Putra Malaysia (UPM)
 
  นายกสภา มมส เยี่ยมชมและให้กำลังใจนิสิต
  มมส จัดโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตพิชิตปัญหาในวัยรุ...
  มมส ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
มมส ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านนาสีนวน
 
  NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
  NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด
  รายการ เก็บตก มมส (10 ต.ค. 57)
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ CPPE 2015  (อ่าน 16) 
เชิญร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (อ่าน 107)
เชิญเข้าร่วมการประชุมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3  (อ่าน 38)
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (อ่าน 36)
เชิญอบรมหลักสูตร Oracle ประจำเดือนพฤศจิกายน 2014 สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรของสถาบันการศึกษา  (อ่าน 60)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 299)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 121)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจชุมชน จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 253)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา  (อ่าน 406)
นิสิต สามารถ ติดตามข้อมูลของการหางานจากศูนย์กลางด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ทั้งการประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงาน  (อ่าน 465)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ชุดทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 5) 
เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 5) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบอัลตร้าไวโอเลตและวิซิเบิ้ล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 36)
เปิดสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 Hp จำนวน 2 ชุด ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 35)
เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ (SC1) จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,154,017  คน
ผู้ชมออนไลน์   23  คน