หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเภณี 54 ปี ศรีโรจนากร
 
  ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้องบวงศรี พิธีสู่ขวัญ
  MSU AMBASSADOR 2022
  พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
รางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator
 
  รางวัลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
  รางวัลนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ...
  รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspecti...
มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป้าตามมาตรฐานการพัฒนานิสิต (MSU SMART STUDENT)
 
  มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีลงพื้นที่ทักทายน...
  นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดาว 13 อย่างเป็นท...
  มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้องใหม่ ...
นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดาว 13 อย่างเป็นท...
 
  มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้องใหม่ รุ่นเสือดาว 13”
  มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้องใหม่ สู่ฮั้วเหลืองเทา รุ่นเสือดาว 13”
  อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี รวมสองวัน น้องใหม่ มมส กว่า 11,000 คน
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2565)  (อ่าน 8) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 8) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  (อ่าน 40)
กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน  (อ่าน 27)
กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  (อ่าน 21)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota  (อ่าน 48)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และมาตรการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก (On-site) ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 39)  (อ่าน 110)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)  (อ่าน 879)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับเต็ม)  (อ่าน 498)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)  (อ่าน 1878)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวปฏิทินการศึกษาทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2565)  (อ่าน 8) 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 8) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 58)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ต่อไปอีก จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  (อ่าน 122)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 13/2565)  (อ่าน 68)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,526,701  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu