หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ
 
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมและบริการการออกกำลังกา...
  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเ...
  เชิญชวน บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ KM Awar...
รางวัลให้บริการเครื่องช่วยฟังได้มาตรฐาน
 
  รางวัลแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอ...
  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทย...
  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักรา...
มมส แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี...
  มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
  มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปี...
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิท...
 
  VOICE OF MSU : โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับอาเซียน
  มมส ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
  มมส จัดปฐมนิเทศและจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี พ.ศ.2559
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอแจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 (ส่วนวันเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  (อ่าน 1) 
ขอแจ้งไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 213 เพื่อก่อสร้างสะพานช่องลอดเข้ามหาวิทยาลัย  (อ่าน 20) 
ขอเชิญชวน นักออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ หรือครีเอทีฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิ.ย.59  (อ่าน 21) 
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม International Summer School ณ ประเทศรัสเซีย  (อ่าน 58)
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Slide Show หัวข้อ : เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค  (อ่าน 43)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทางด้านวิชาเกาหลีศึกษา สมัครร่วมการสัมมนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ สมัครวันนี้-วันที่ 31 พค 59  (อ่าน 11) 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “The 2nd Symphonit 2016 Embracing Diversity for Better Tourism Futures  (อ่าน 94)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Genomics and Genetics Conference 2016  (อ่าน 98)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์   (อ่าน 232)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016)  (อ่าน 508)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (อ่าน 8) 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทยกับออสเตรีย ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559  (อ่าน 12) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน 45)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016)  (อ่าน 508)
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 387)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 157) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ กองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 43) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 225)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (อ่าน 94)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 198)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพ จำนวน 15 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย  (อ่าน 5) 
เปิดสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจกผ่านกล้อง จำนวน 2 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 9) 
ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษรโครงการประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดตา จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 13) 
เปิดสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจกผ่านกล้อง จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 22)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรขยายหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP-Phone) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักคอมพิวเตอร์   (อ่าน 99)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. รับสมัครศึกษาต่อ
 2. ทุนการศึกษา
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  (อ่าน 742)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 307)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โดยวิธีรับตรง ในโครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  (อ่าน 88)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 1776)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เชิญนิสิต มมส สมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Dublin Institute of Technology ณ ประเทศไอร์แลนด์  (อ่าน 11) 
ทุนสำหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ เข้าร่วมโครงการ International Summer Programme in Architecture ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลีใต้  (อ่าน 10) 
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม International Summer School ณ ประเทศรัสเซีย  (อ่าน 58)
เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3  (อ่าน 28)
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558  (อ่าน 109)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 157) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 225)
Global House สาขาร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักพัฒนาโปรแกรม จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!!  (อ่าน 68)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2559  (อ่าน 141)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิจัยชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 609)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิต มมส สมัครเข้าร่วมงาน the 7th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ณ ประเทศเวียดนาม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559   (อ่าน 11) 
เชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทางด้านวิชาเกาหลีศึกษา สมัครร่วมการสัมมนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ สมัครวันนี้-วันที่ 31 พค 59  (อ่าน 11) 
เชิญนิสิตและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ \  (อ่าน 7) 
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม International Summer School ณ ประเทศรัสเซีย  (อ่าน 58)
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 (เสาร์-อาทิตย์) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิต มมส สมัครเข้าร่วมงาน the 7th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ณ ประเทศเวียดนาม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559   (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวน นักออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ หรือครีเอทีฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิ.ย.59  (อ่าน 21) 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Slide Show หัวข้อ : เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค  (อ่าน 43)
ขอเชิญนิสิตร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะโครงการ : Create Your Original Story  (อ่าน 26)
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ V-Kool Creative Challenge 2016 (ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท )  (อ่าน 57)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,611,586  คน
ผู้ชมออนไลน์   17