หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam ระหว่างเดือน มกราคม 2560
 
  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย...
  ขอเชิญนักเรียนและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน Japan Edu...
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนจาก Japan Socie...
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
 
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มห...
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยา...
มมส พร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี
 
  ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
  มมส เตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประ...
วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงควา...
 
  วีดิทัศน์ : ก้าวอีกขั้น...มุ่งมั่นเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี
  มมส เตรียมพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 คืบหน้า 80 %
  VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องตรวจจับอสุจิคดีข่มขืน ช่วยคดีกระทำชำเรา
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 9) 
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าใช้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยเชิงรุก  (อ่าน 7) 
สำนักวิทยบริการ แจ้งงดบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560  (อ่าน 7) 
ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกผลงานบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 4) 
ขอเชิญร่วมงานโครงการตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน  (อ่าน 16) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3  (อ่าน 94)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 124)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครโครงการทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)  (อ่าน 101)
ขอเชิญส่งผลงานร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5   (อ่าน 94)
เชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Research & Knowledge  (อ่าน 161)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 124/2559  (อ่าน 163) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 123/2559  (อ่าน 113) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 122/2559  (อ่าน 113) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 121/2559  (อ่าน 95) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 27) 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนภูมิพล  (อ่าน 107) 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 124)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครโครงการทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)  (อ่าน 101)
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560   (อ่าน 236)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 9) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ “ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560”  (อ่าน 373)
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 293)
คณะแพทยศาสตรต์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12  (อ่าน 894)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 124/2559  (อ่าน 163) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 123/2559  (อ่าน 113) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 122/2559  (อ่าน 113) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 121/2559  (อ่าน 95) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,181,722  คน
ผู้ชมออนไลน์   6