หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
- - - ไม่มีข้อมูลข่าว - - -
รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
 
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
  รับรางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี ประจำปี 2558
  รางวัลการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ
มมส ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7
 
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานคณะทำง...
  มมส ศึกษาดูงานการกวนข้าวทิพย์
  มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดห...
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการ...
 
  รายการ เก็บตก มมส (30 ก.ย. 58)
  ม.มหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
  วันคล้ายวันสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 11  (อ่าน 74) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 592)
เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ THAILAND STYLISH STREET FOOD MAKEOVER FESTIVAL ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท  (อ่าน 71)
โครงการทุน ฟอร์ด ดีไซน์ สำหรับนักศึกษา (Ford Design Grant) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลมาออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  (อ่าน 69)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 252)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559  (อ่าน 27)
ประกาศผลการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)  (อ่าน 54)
ประกาศผลการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)  (อ่าน 69)
ประกาศผลการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)  (อ่าน 51)
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต  (อ่าน 106)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 76) 
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ  (อ่าน 136) 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 145)
คณะแพทย์ศาสตร์ เปิดรับสมัครสองแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 85)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาสผลการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 209)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,992,359  คน
ผู้ชมออนไลน์   11