หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติฟรีสไตล์
 
  รางวัล วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จากการประชุมวิชาการ...
  รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
กองทะเบียนและประมวลผล มมส พบนิสิตและผู้ปกครอง
 
  มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบั...
  NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิ...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียม...
NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิ...
 
  มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
  มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) และ ระบบพิเศษ ประจำปี 2557
  มมส ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาสีนวน
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (อ่าน 15) 
เชิญเข้าร่วมงานการเสวนาในหัวข้อ 100 ปี ดร.ถนัด คอมันตร์ : ย้อนอดีต สู่อนาคตประชาคมอาเซียน  (อ่าน 10) 
ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  (อ่าน 31) 
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Research to Market : R2M) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (อ่าน 11) 
เชิญชวน นิสิต และบุคลากร ร่วมโครงการ รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างจิตสำนึก รัก มมส เพื่อส่ง เสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย  (อ่าน 86) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติงานโทรศัพท์และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 3) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 30) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 13) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 21 อัตรา  (อ่าน 7) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 10) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   5,966,638  คน
ผู้ชมออนไลน์   57  คน