หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
มมส ขอเชิญชวนร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด)
 
  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแ...
  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มมส เชิญร่วมงานมหกรรมโหราศา...
  เชิญนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam...
รางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
 
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา ...
  รางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีก...
  รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design ...
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 
  คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงริ้...
  มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นภุมริน 1...
  มมส ขอบคุณสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์เค...
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน ...
 
  มมส แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
  มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ แจ้งงดบริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559  (อ่าน 316)
เชิญบุคลากร มมส เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  (อ่าน 93)
เชิญเข้าร่วมมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน   (อ่าน 77)
กำหนดการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตรและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 59  (อ่าน 524)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  (อ่าน 143)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญบุคลากร มมส เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  (อ่าน 93)
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หัวข้อ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ  (อ่าน 57)
เชิญเข้าร่วมมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน   (อ่าน 77)
โครงการประชุมวิชาการ โรคเรื้อรังในเด็ก การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  (อ่าน 84)
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 1  (อ่าน 80)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559  (อ่าน 105)
British Council เปิดรับสมัคร ทุน Newton Fund : Open Call for Thai Researcher 2016/2017  (อ่าน 112)
เชิญบุคลากรและนิสิต มมส ระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอรับทุน Developing Regions grant programs จาก Chiang Ching-kuo Foundation หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2559  (อ่าน 108)
เชิญนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการค่าย PPT Seeding The Future ASEAN Camp 2016 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  (อ่าน 306)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2-2559  (อ่าน 123)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 188)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 61-2559 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 135)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  (อ่าน 453)
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 60/2559  (อ่าน 155)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 128)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. รับสมัครศึกษาต่อ
 2. ทุนการศึกษา
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 12) 
British Council เปิดรับสมัคร ทุน Newton Fund : Open Call for Thai Researcher 2016/2017  (อ่าน 112)
เชิญนิสิต ป.ตรี มมส สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน Intercultural Summer-Camp ณ Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 สิงหาคม 2559   (อ่าน 84)
เชิญนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการค่าย PPT Seeding The Future ASEAN Camp 2016 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  (อ่าน 306)
เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2559  (อ่าน 147)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 188)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 61-2559 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 135)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  (อ่าน 453)
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 60/2559  (อ่าน 155)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 128)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญเข้าร่วมมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน   (อ่าน 77)
ขอเชิญนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการระดับปริญญาตรี มมส ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Student Conference on Asia-Africa Studies (ISCAAS) หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2559  (อ่าน 70)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th NABS National Conference on New Biological Researches: Opportunities and Challenges for Sustainable Development วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559   (อ่าน 73)
เชิญนิสิตและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์มมส สมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deep Sequencing in Infectious Diseases Workshop  (อ่าน 71)
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3  (อ่าน 195) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตใหม่ร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่กับสำนักวิทยบริการ 1 ส.ค.-2 ก.ย.59  (อ่าน 25) 
กำหนดการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตรและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 59  (อ่าน 524)
ขอแจ้งกำหนดการ พร้อมรายละเอียดงานถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559   (อ่าน 111)
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 671)
ขอเชิญชวนชาว มมส ร่วมสร้างจิตสำนึกดี ทำดี เพื่อสังคม ผ่านการประกวดสือสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อ 2.คิดดี ทำดี เพื่อสังคม 3.จิตสำนึกสาธารณะ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาค  (อ่าน 101)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,772,615  คน
ผู้ชมออนไลน์   30