หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจ...
  โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงป...
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชน
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเ...
  รางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิง...
  รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงกา...
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต
 
  นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกว...
  มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  สำนักวิทยบริการ มมส จัดแสดงนิทรรศการ ทรงสถิตในดวงใ...
รายการ เก็บตก มมส (23 มีนาคม 2560)
 
  VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู ในรายการ JU-JUTSU YHAILAND GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017
  มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์
  มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2/2560  (อ่าน 33)
ประกาศรับสมัครนิสิตและองค์กรนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 53)
ประชาสัมพันธ์ทุน DUO/Wallonia-Brussels  (อ่าน 31)
ประชาสัมพันธ์ทุน Asian Development Bank – Japan Scholarship Program / ทุน CAB-CAU-IRRI Joint Doctoral Program in Rice Genetics and Breeding.  (อ่าน 41)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์  (อ่าน 11) 
สำนักวิทยบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  (อ่าน 16) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 49)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2560  (อ่าน 70)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ  (อ่าน 44)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตและองค์กรนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 53)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Programs   (อ่าน 50)
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาร้านเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (อ่าน 33)
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2017 (Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students)   (อ่าน 62)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักวิทยบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์  (อ่าน 11) 
สำนักวิทยบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  (อ่าน 16) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 49)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ  (อ่าน 44)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 125 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 68)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,549,670  คน
ผู้ชมออนไลน์   7