หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์ สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่ ประจำปี 2557
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกี...
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ...
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเ...
  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธ...
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทศึกษา ปร...
คณะวัฒนธรรม มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
 
  มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชาว มมส ร่วมกราบนมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา...
  อัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ร่วมทำวัตร ณ ม...
มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอา...
 
  มมส จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี
  มมส ต้อนรับผู้เข้าประกวดนางงามอาเซียน ประจำปี 2557 (MISS SOUTHEAST ASIAN 2014 BEAUTY PAGEANT)
  มหกรรมปั่น เดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ  (อ่าน 54) 
ขอเชิญร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  (อ่าน 43)
ขอเชิญชวนนิสิต นักออกแบบอิสระ และผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์เทพสตรี จากภูมิปัญญาสู่ภาภรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  (อ่าน 185)
เชิญนิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด บทกวี ภาพถ่าย และภาพวาดในงานนิทรรศการ รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม  (อ่าน 133)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2558  (อ่าน 204)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตมาสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2558  (อ่าน 16) 
เชิญชวนนิสิตมาสมัครโครงการทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 9 ประจำปี 2557 ในมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  (อ่าน 14) 
สาธิต ม.รังสิต ทั้งปทุมธานีและเชียงใหม่ จัด “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน” ค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับประถม-มัธยม   (อ่าน 16) 
สวทช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับทุนปริญญาโท 3 หลัก สูตร 90 ทุน ด้านวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 20) 
เชิญชวนนิสิตสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 14) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ หรือตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 96)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 124)
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 84)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 205)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 412)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาซื้อเครื่องเลือกสัญญาณภาพ จำนวน 18 เครื่อง ของสำนักศึกษาทั่วไป  (อ่าน 11) 
เปิดสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 430 ชุด พร้อมติดตั้ง ของสำนักศึกษาทั่วไป  (อ่าน 16) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักศึกษาทั่วไป  (อ่าน 13) 
เปิดสอบราคาซื้อเก้าอี้ทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 20)
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นรายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์พลังงานด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2557  (อ่าน 16)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,304,244  คน
ผู้ชมออนไลน์   8  คน