หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื...
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี หรือ เทคโน ฟาร์ม...
  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที...
รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
 
  รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เพาะกาย
  รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
  รางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ...
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
  มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA ครั้งท...
  สภานิสิต มมส เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ...
  มมส ต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลข...
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหารา...
 
  VOICE OF MSU : มมส เก่ง คว้ารางวัล แชมป์เพาะกาย
  มมส เป็นเจ้าภาพจัดการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36
  ตักสิลาวาไรตี้ : ศูนย์เรียนรู้เศณษฐกิจพอเพียงบ้านส้มโฮง
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การสรุปผลการดำเนินงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา  (อ่าน 4) 
สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะ   (อ่าน 5) 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 15) 
สำนักวิทยบริการเปิดศักราชใหม่ กับระบบจองห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   (อ่าน 26)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B  (อ่าน 63)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  (อ่าน 98)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 205)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 209)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 148)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

งานยานยนต์ กองกลาง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 4) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 228)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจละแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 292)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) ครั้งที่ 1/2561  (อ่าน 122)
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 379)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  (อ่าน 148)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 205)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 209)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

งานยานยนต์ กองกลาง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 4) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 228)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจละแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 292)
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 379)
งานยายนต์ กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 93)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน  (อ่าน 45)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 (10th National Science Research Conference : SCR  (อ่าน 227)
ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561  (อ่าน 462)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะ   (อ่าน 5) 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 15) 
สำนักวิทยบริการเปิดศักราชใหม่ กับระบบจองห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   (อ่าน 26)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B  (อ่าน 63)
เพราะห้องสมุดรักและคิดถึง จึงไปหา..เตรียมพบกันที่คณะ นะคะ  (อ่าน 36)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,251,684  คน
ผู้ชมออนไลน์   14