หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556
 
  การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับป...
  การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติฟรีสไตล์
 
  รางวัล วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จากการประชุมวิชาการ...
  รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการ...
  ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%
  มมส ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ครั้ง...
สะเก็ดข่าว : มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาว...
 
  มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
  รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ชาว มมส ออกแรงร่วมปลูกหญ้าสร้าง Green University
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้งการย้ายสถานที่ให้บริการศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (อ่าน 21) 
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศใจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรท  (อ่าน 42) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง ประจำปี 2557  (อ่าน 398)
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557  (อ่าน 64)
ประกาศและรายชื่อการจัดสรรที่พักอาศัยให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2557  (อ่าน 690)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557  (อ่าน 64)
การรับรายงานตัว นิสิต ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557  (อ่าน 8225)
เชิญชวนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  (อ่าน 84)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  (อ่าน 603)
เชิญชวน นิสิต บุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล  (อ่าน 99)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection : TDC สำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อ่าน 8) 
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2014, CHICAGO - USA  (อ่าน 115)
เชิญเข้าร่วมประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning (APJC-PBL) 2014  (อ่าน 78)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 109)
เชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา (Language Centre) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 84)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 25) 
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว  (อ่าน 151) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2557 (พนักงานขับรถยนต์)  (อ่าน 69)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  (อ่าน 93)
คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 291)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำหนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ฉบับภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,000 เล่ม  (อ่าน 3) 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดาด ค.ส.ล. ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน  (อ่าน 4) 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 600 ตัว  (อ่าน 6) 
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 คัน ของสำนักบริการวิชาการ  (อ่าน 8) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน  (อ่าน 24)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   5,924,386  คน
ผู้ชมออนไลน์   8  คน