หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3
 
  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มมส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเล...
  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มมส เชิญร่วมงานมหกรรมโหราศา...
  เชิญนิสิต บุลคากร มมส และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิ...
รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา
 
  รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
  รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6...
มมส บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน
 
  มมส จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสมรรถ...
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานทูลเกล้...
  มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยังย...
มมส จัดสัมมนาโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
 
  มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน”(Exhibition on Sustainable Development Goals)
  ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา
  มมส ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญนิสิต บุลคากร มมส และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ สำหรับ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  (อ่าน 60)
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มมส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล นาคราชในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน  (อ่าน 50)
เชิญร่วมงานหลอมทองลงเบ้า หลอมเหล่าสาธิต พ่อแม่ครูศิษย์ร่วมจิตหล่อพระปฏิมาศรัทธาธรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  (อ่าน 35)
เชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project: USCO ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  (อ่าน 99)
เชิญนิสิต และบุคลากร มมส ร่วมส่งผลงานการพัฒนา Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016  (อ่าน 36)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research)  (อ่าน 58)
เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2559  (อ่าน 51)
เชิญชวนอาจารย์และนักวิจัย มมส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Science Conference in joint collaboration with the Dhaka University & Vidyasagar Society ณ ประเทศบังกลาเทศ  (อ่าน 57)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2560  (อ่าน 63)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 114)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 36) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 56/2559  (อ่าน 52) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  (อ่าน 204)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 322)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2559  (อ่าน 152)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. รับสมัครศึกษาต่อ
 2. ทุนการศึกษา
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 278)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  (อ่าน 812)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปี 2559 (โครงการที่คณะดำเนินการเอง)  (อ่าน 313)
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องชมรมพรางเขียว ชั้น 2 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)  (อ่าน 180)
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  (อ่าน 1208)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา : ทุนนิสิตแกนนำ โครงการเด็กดีมีที่เรียน และ ทุนนิสิตแกนนำขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดราชวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 63)
เชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project: USCO ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  (อ่าน 99)
ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research)  (อ่าน 58)
เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2559  (อ่าน 51)
เชิญบุคลากร และนิสิต มมส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Social Sciences (IOSS) 2016  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 36) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 56/2559  (อ่าน 52) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  (อ่าน 204)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 322)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 131)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project: USCO ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  (อ่าน 99)
เชิญนิสิต และบุคลากร มมส ร่วมส่งผลงานการพัฒนา Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016  (อ่าน 36)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนอาเซียนระยะสั้น P2A  (อ่าน 46)
ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งาน PULINET Catalog sharing On EDS ระบบการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด  (อ่าน 68)
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559 (WRO 2016 : World Robot Olympiad 2016) สนามชิงแชมป์ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,700,169  คน
ผู้ชมออนไลน์   10