หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
กิจกรรม "พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace"
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ...
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค...
รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
 
  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม...
  รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำ...
  บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบก...
ผู้นำนิสิต มมส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ YOUNG TH LEADER & INNOVATOR’S CLUB
 
  มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต...
  มมส ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร...
 
  มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
  บรรยากาศการตั้งองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
  กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9)  (อ่าน 31)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา PGT Excellence Awards จากคณะภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลก ณ University of Glasgow สหราชอาณาจักร  (อ่าน 45)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน ANU Tuition Fee Scholarship – MPhil ศึกษาต่อ ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย  (อ่าน 31)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship  (อ่าน 31)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท Padua International Excellence Scholarship Programme ณ University of Padova ประเทศอิตาลี  (อ่าน 44)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง  (อ่าน 23)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2563  (อ่าน 27)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 62/2563  (อ่าน 24)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ครั้งที่ 51/2563)  (อ่าน 170)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 212)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2563  (อ่าน 27)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 62/2563  (อ่าน 24)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ครั้งที่ 51/2563)  (อ่าน 170)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 212)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 60/2563  (อ่าน 111)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,341,440  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu