หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
เชิญร่วมโครงการอาสาล่าฝันตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน รุ่น 8
 
  การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประ...
  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม...
  ขอเชิญร่วมงานโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด...
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริหาร ประจำปี 2557
 
  รางวัลทุนจาก Newton Fund
  รางวัลชนะเลิศการประกวด : โครงการคิดสร้างชาติ ระดมค...
  รางวัลพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส
 
  มมส ร่วมโครงการคืนน้ำใสสวยให้ห้วยคะคาง
  พิธีปิดโครงการ 2015 IYF World Culture Camp Thailan...
  มมส สอบคัดเลือกนิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...
มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558
 
  มมส จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ และจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558
  มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558
  มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ของดการให้บริการเนื่องในวันจักรี และวันสงกรานต์  (อ่าน 9) 
ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558  (อ่าน 137)
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตออกกำลังกายเต้นแอโรบิค และโยคะ เพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี  (อ่าน 58)
ขอเชิญร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  (อ่าน 88)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1-3)  (อ่าน 398)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

สำนักคอมพิวเตอร์ของดการให้บริการเนื่องในวันจักรี และวันสงกรานต์  (อ่าน 9) 
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตออกกำลังกายเต้นแอโรบิค และโยคะ เพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี  (อ่าน 58)
ขอเชิญร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  (อ่าน 88)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1-3)  (อ่าน 398)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฎิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 375)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,554,528  คน
ผู้ชมออนไลน์   3  คน